Radana Lencová "Přeměna odpadu - proměna duše"

Obrazová publikace o výtvarnému projektu, založeném na uměleckém zpracovávání odpadových materiálů. Knížečka může být mimo jiné inspirací pro výtvarné semináře, ukazující, jak jednoduchým způsobem přetvořit dnes běžný odpad, který se těžko recykluje - krabice tetrapack, PET lahve a jiný odpad. Úvodní text napsala PhDr. Iva Janáková.

Náklad 600 výtisků.
ISBN 80-902986-2-1

cena:
108 Kč

objednat

ukázka ukázka ukázka